Administrator sp.z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Pisza

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań, bilansu oraz rachunku wpływów i strat,

- podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów oraz pokrycia strat,

- udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków,

- ustalenie systemu ekonomicznego i finansowego oraz tworzenie funduszy Spółki,

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

- podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki,

- podejmowanie uchwał z sprawie zbycia nieruchomości oraz zmiany aktu założycielskiego Spółki,

- inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego lub przepisami prawa,

- zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu,

- ustalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

- uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.

- ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Data powstania: wtorek, 8 gru 2009 14:31
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2009 14:32
Data edycji: czwartek, 5 maj 2016 09:51
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1878 razy
Ilość edycji: 1